واکو فیلم دندیران

95.000 تومان

جهت افزایش چسبندگی گچ بر روی موم و جلوگیری از حباب های ریز بین موم و گچ

فقط 2 عدد در انبار موجود است