نسبت ترکیب گچ و مایع Z4

مقاله نسبت گچ زدفور

نسبت دقیق ترکیب گچ و مایع

برای رسیدن به نتایج ثابت باید میزان گچ را به وسیله ترازو و میزان مایع را به وسیله استوانه مدرج اندازه گیری کرد و به میزان مناسب (طبق ترکیب 100 گرم گچ به 24 میلی لیتر مایع) ترکیب نمود.

هر پاکت گچ سیلندر Z4 حاوی 160 گرم گچ است

مایع گچ کمتر / آب بیشتر : فریم تنگ تر

مایع گچ بیشتر / آب کمتر : فریم آزادتر

میزان ترکیب مایع با گچ سیلندر (به ازای هر 100 گرم گچ، 24 میلی لیتر مایع مخصوص) ثابت است و نباید کم یا زیاد شود، اما برای تنظیم میزان انبساط / اکسپنشن سیلندر میتواند غلظت مایع را با اضافه کردن آب به اندازه مورد نیاز رساند.

با ترکیب مایع خالص با گچ، حداکثر میزان انبساط را خواهیم داشت. برای تنگ تر شدن فریم یا کاهش میزان انبساط سیلندر میتوانیم مایع گچ را با آب رقیق تر کنیم ولی میزان کلی نسبت گچ به مایع باید رعایت شود.

غلظت مایع گچ Z4 برای متال سرامیک

گچ : 100 گرم – مایع : 22 میلی لیتر – آب : 2 میلی لیتر

گچ : 160 گرم – مایع : 34 میلی لیتر – آب : 2 میلی لیتر

غلظت مایع گچ Z4 برای سیستم پرس

گچ : 100 گرم – مایع : 24 میلی لیتر – آب : 2 میلی لیتر

گچ : 160 گرم – مایع : 38 میلی لیتر – آب : 0 میلی لیتر

غلظت مایع گچ Z4 برای سیلور پالادیوم

گچ : 100 گرم – مایع : 17 میلی لیتر – آب : 7 میلی لیتر

گچ : 160 گرم – مایع : 26 میلی لیتر – آب : 12 میلی لیتر

خرید گچ پرسلن Z4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *